Z myślą o naszych Klientach i  partnerach chcemy aktualizować informacje dotyczące interesujących działań
i inicjatyw, w których bierzemy udział.  Czasem będziemy się chwalić 🙂

 

Częściej będziemy jednak  komentować, publikować  i wyjaśniać zagadnienia związane z bieżącymi przepisami
i zmianami w zakresie przepisów prawa i ustawodawstwa.